TB v/v đăng ký ĐAMH HK2 NH 2018-2019

20 Tháng 1 2019, 12:00 am
Đọc 342 lần

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông thông báo:

Sinh viên các ngành CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Phân ngành Điện Tử - Viễn Thông bao gồm hệ Kỹ sư và hệ Sư Phạm) và CNKT Máy Tính đăng ký thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK2/ 2018-2019 không theo tiến độ CTĐT thực hiện đăng ký theo biểu mẫu dưới đây: 

Lưu ý: 

- Đăng ký này chỉ dành cho SV không theo đúng tiến độ CTĐT (trả nợ hoặc học vượt). SV học theo tiến độ CTĐT (đã có trong TKB cứng) KHÔNG đăng ký.

- Thời hạn đăng ký: Từ 20/01/2019- 27/01/2019

- Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper