TB v/v chuẩn bị bảo vệ KLTN HK1 NH 2018-2019

11 Tháng 1 2019, 12:00 am
Đọc 382 lần

BM thông báo đến tất cả SV bảo vệ KLTN HK1 NH 2017-2018 về thời gian và công tác chuẩn bị bảo vệ KLTN:

1. Mỗi nhóm chuẩn bị bộ hồ sơ hội đồng bao gồm:

- 05 bản báo cáo tóm tắt A5

- 05 tờ Poster A4 (bắt buột) 

- 05 phiếu chấm điểm cho mỗi sinh viên (Ví dụ nhóm 2 SV thì phải làm 2 phiếu chấm cho 2 SV trong nhóm)

  [Hồ sơ này được kẹp thành 5 bộ cho 5 thành viên hội đồng, chú ý tránh làm lệch định dạng (font chữ, khoảng cách giữa cách dòng, ....) của các biểu mẫu]

- Một biên bản bảo vệ KLTN có đầy đủ thông tin liên quan trừ phần nhận xét trên hội đồng được đánh máy và in sẵn.

- 01 Poster A0 (nếu có)

2. Thời gian bảo vệ bắt đầu từ lúc 7h30 ngày 12 tháng 01 năm 2019 . Sinh viên có mặt trước 7h để chuẩn bị hội đồng (Bao gồm khăn trải bàn, nước uống, ban rôn, Standee ....). 

Lưu ý: Các biểu mẫu và danh sách hội đồng BM trong file đính kèm!

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper