Thông báo v/v nộp cuốn bìa mạ vàng LVTN HKII năm học 2017-2018

5 Tháng 12 2018, 12:00 am
Đọc 589 lần

Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo đến những sinh viên đã bảo vệ thành công KLTN tại các hội đồng đánh giá KLTN trong học kỳ II năm học 2017-2018, cần thực hiện những công việc như sau:

1. Chỉnh sửa lại nội dung cuốn báo cáo theo yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng và giáo viên phản biện.

2. Đóng cuốn bìa mạ vàng để nộp về BM xác nhận và nộp thư viện lưu chiểu.

Lưu ý: Sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ quy định của BM về quy cách, biểu mẫu của báo cáo. Bộ môn sẽ từ chối nhận quyển nếu báo cáo không được chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng và GV phản biện cũng như cuốn báo cáo không theo mẫu do BM quy định (Biểu mẫu mới nhất). Sinh viên tải biểu mẫu trình bày LVTN của bộ môn tại website của Bộ Môn.

Sinh viên nộp:

+ 1 quyển bìa mạ vàng.

+ 1 Đĩa CD (có nhãn đĩa ghi đầy đủ thông tin)

Thời gian và địa điểm nộp:

+ Chiều ngày 13/12/2018 vào lúc 13h00 đến 16h00, Phòng D304

+ Cả ngày Thứ 7, 15/12/2018, Phòng BM KTMT - VT

BM KTMT - VT

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Quang Phúc.

Các Bạn sinh viên có thể đại diện nộp thay các nhóm đang công tác ở xa.

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper