Tb về danh sách thực hiện DAMH HK1NH2018-2019

30 Tháng 9 2018, 12:00 am
Đọc 606 lần

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo danh sách sinh viên thực hiện và GV hướng dẫn các DAMH trong HK1NH 2018-2019. Danh sách này đã được PDT nhập vào hệ thống trực tuyến. Sinh viên kiểm tra lại trong TKB của mình, nếu có trường hợp môn học không xuất hiện trong TKB thì liên hệ gấp với BM để giải quyết trước ngày 06/10/2018.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên đăng ký nhầm, chưa đăng ký đã quá thời hạn giải quyết của BM.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper