TB v/v thực hiện DAMH HK1 NH2018-2019

22 Tháng 9 2018, 12:00 am
Đọc 773 lần

Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn ĐAMH trong HK1 NH 2018-2019 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

Thời gian thực hiện: 24/09/2018 - 05/01/2019 (15 tuần)

Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn trong tuần đầu tiên (Từ ngày 24/09/2018-29/09/2018) để nhận đề tài và hướng dẫn thực hiện.

Bộ môn không giải quyết các trường hợp chậm trễ.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
JoomShaper