Thông vê v/v kế hoạch bảo vệ KLTN HK2 NH 2017-2018

30 Tháng 5 2018, 12:00 am
Đọc 846 lần

Bộ môn KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo về kế hoạch tổ chức bảo vệ KLTN trong học kỳ 2 NH 2017-2018 như sau:

- Thời gian nộp quyển báo cáo: Đết hết ngày 20 tháng 06 năm 2018.

- Thời gian bảo vệ: Ngày 04-07 tháng 07 năm 2018.

Kế hoạch chi tiết sẽ được BM thông báo trong thời gian tới.

Đề nghị các em SV theo dõi website và thực hiện theo đúng tiến độ.

Trưởng BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
JoomShaper