T/b đăng ký bổ sung ĐAMH HK2 NH 2017-2018

21 Tháng 1 2018, 12:00 am
Đọc 798 lần

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính -  Viễn Thông thông báo về việc thực hiện Đồ án môn học (ĐAMH) cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử Viễn Thông và CNKT Máy Tính trong HK2 NH 2017-2018. 

Biểu mẫu đăng ký này chỉ dành cho những sinh viên đăng ký Đồ án môn học (ĐAMH) trong HK2/2017-2018 không theo đúng tiến độ của chương trình đào tạo (Sinh viên trả nợ hoặc học vượt). Những sinh viên thực hiện ĐAMH theo đúng tiến độ trong chương trình đào tạo KHÔNG đăng ký.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 27/01/2018

Lưu ý: Sinh viên điền chính xác và đầy đủ thông tin và đăng ký 1 lần duy nhất để tránh dữ liệu trùng lặp

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
JoomShaper