Hội nghị Quốc tế phát triển bền vững và công nghệ xanh (International Conference on Green Technology and Sustainable Development) GTSD'14 là một trong những hội nghị quốc tế lớn được tổ chức tại trường Đại Học SPKT Tp.HCM. Hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian từ 30-31/10/2014. Chi tiết xem tại: http://greentech2014.hcmute.edu.vn/greentech/

JoomShaper