Trong khuôn khổ cuộc thi HIIC 2016, Khoa Điện Điện Tử phối hợp cùng Trung Tâm Đào Tạo Khu CNC Tp.HCM tổ chức buổi Workshop về IoTs tại Phòng hội thảo D102, Tòa nhà D, Trường Đai Học SPKT Tp.HCM.  

Chương trình Workshop sẽ diễn ra như sau: 

Trân trọng mời giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên sau đại học và sinh viên quan tâm đến tham dự. Workshop mở cửa tự do, tuy nhiên số lượng chỗ ngồi có hạn do vậy chương trình sẽ ưu tiên cho khách mời và những người đến trước.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

JoomShaper