Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập, ví dụ và thực hành nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho Học viên. Thông qua khóa học, Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng nghiên cứu như: tra cứu và trích dẫn tài liệu hiệu quả; viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật, bài báo hội nghị và bài báo tạp chí quốc tế, đề cương luận văn và luận văn, đề cương dự án nghiên cứu; các vấn đề đạo văn và tránh đạo văn; các phần mềm hỗ trợ soạn thảo và tính toán; v.v.

Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học bởi Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học GTVT TP.HCM.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

JoomShaper