Hướng dẫn trích dẫn tài liệu theo IEEE

24 Tháng 4 2016, 12:00 am
Đọc 29408 lần

Viện kỹ sư Điện và Điện Tử Hoa Kỳ (IEEE: Institute for Electrical and Electronics) là một tổ chức nghề nghiệp hỗ trợ nhiều lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, và công nghệ thông tin. Ngoài ra, IEEE còn xuất bản các loại tạp chí (journal, magazine) và các kỷ yếu hội nghị. IEEE cũng phát triển nhiều bộ tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau

(http://www.ieee.org/about/index.html)

Cách trích dẫn của IEEE bao gồm trích dẫn tài liệu tham khảo (in-text citations), chỉ số tài liệu tham khảo trong các ngoặc vuông [x] trỏ đến thông tin tài liệu tham khảo đầy đủ được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo nằm ở phần cuối của bài báo. Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự

(http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/style_references_manual.pdf.)

Tóm tắt:

Trích dẫn tài liệu tham khảo (In-text Citing): Không cần thiết phảiphải đề cập đến tên tác giả, số trang sử dụng hay ngày xuất bản trong trích dẫn tài liệu tham khảo. Thực tế chỉ cần trỏ đến nguồn trích dẫn bằng một chữ số đặt trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [1], số này sẽ tương ứng với thông tin tài liệu trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo.

  • Đặt các trích dẫn trong ngoặc vuông trong cùng dòng với đoạn trích, trước các dấu câu, với 1 ký tự khoảng trắng trước dấu ngoặc vuông đầu tiên.
  • Đánh số các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn trích dẫn trong bài báo. Một khi đã  trỏ đến đến một nguồn và đánh số cho nó thì tiếp tục sử dụng lại cùng số đó nếu như bạn muốn trích dẫn tiếp nguồn đó trong bài báo.
  • Khi trích dẫn nhiều nguồn một chỗ, phương pháp thường dùng là liệt kê tách rời từng số trong dấu ngoặc vuông của nó, sử dụng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang giữa các số, ví dụ: [1], [3], [5] hoặc [1] - [5].

Một số ví dụ về trách dẫn tài liệu tham khảo:

"Lý thuyết này được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 [1]."

"Scholtz [2] đã đưa ra kết luận rằng ..."

"Nhiều nghiên cứu gần đây [3], [4], [15], [16] đã đề xuất...."

"Ví dụ, xem [7]."

Tạo danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối của bài báo và cung cấp  thông tin đầy đủ về tất cả các tài liệu trích dẫn đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự mà chúng đã được trích dẫn trong bài báo bao gồm các  chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn:

  • Tựa của danh mục trích dẫn là : TÀI LIỆU THAM KHẢO đặt canh giữa hoặc bên trái trên đầu trang.
  • Tạo thụt đầu dòng (hanging Indent) cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về phía bên trái của trang. Thụt đầu dòng nhằm làm nổi bật chuỗi số của các tài liệu trích dẫn.
  • Tên tác giả được liệt kê theo thứ tự như sau: tên đệm và họ (first name (or initial) and last): Ví dụ: Adel Al Muhairy sẽ được ghi là A. Al Muhairy (KHÔNG ghi: Al Muhairy, Adel).
  • Tựa của bài báo trên tạp chí (article) hoặc tựa của một chương (chapter), bài báo trong kỷ yếu hội nghị (conference paper), tên sáng chế (patent), … được  đặt trong dấu ngoặc kép “ ”
  • Tên của một tạp chí hoặc sách được ghi theo dạng chữ in nghiên.

Các ví dụ trích dẫn từ nhiều dạng khác nhau:

Loại tài liệu

Cách trích dẫn

Book in print

[1]  B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

Chapter in book

[2]  L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.

eBook

[3]  L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

Journal article

[4]  J. U. Duncombe, "Infrared navigation - Part I: An assessment of feasability," IEEE Trans. Electron. Devices, vol. ED-11, pp. 34-39, Jan. 1959.

eJournal (from database)

[5]  H. K. Edwards and V. Sridhar, "Analysis of software requirements engineering exercises in a global virtual team setup," Journal of Global Information Management, vol. 13, no. 2, p. 21+, April-June 2005. [Online]. Available: Academic OneFile, http://find.galegroup.com. [Accessed May 31, 2005].

eJournal (from internet)

[6]  A. Altun, "Understanding hypertext in the context of reading on the web: Language learners' experience," Current Issues in Education, vol. 6, no. 12, July 2003. [Online]. Available: http://cie.ed.asu.edu/volume6/number12/. [Accessed Dec. 2, 2004].

Conference paper

[7]  L. Liu and H. Miao, "A specification based approach to testing polymorphic attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. pp. 306-19.

Conference proceedings

[8]  T. J. van Weert and R. K. Munro, Eds., Informatics and the Digital Society: Social, ethical and cognitive issues: IFIP TC3/WG3.1&3.2 Open Conference on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT, July 22-26, 2002, Dortmund, Germany. Boston: Kluwer Academic, 2003.

Newspaper article (from database)

[9]  J. Riley, "Call for new look at skilled migrants," The Australian, p. 35, May 31, 2005. [Online]. Available: Factiva, http://global.factiva.com. [Accessed May 31, 2005].

Technical report

[10] J. H. Davis and J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.

Patent

[11] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.

Standard

[12] IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

Thesis/Dissertation

[1] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

Xem thêm: http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

Tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn của bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM

Download tài liệu trong File đính kèm

Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
JoomShaper