Giảng viên

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực viễn thông, vi mạch bán dẫn, xử lý tín hiệu và kỹ thuật máy tính, bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính - Viễn Thông, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM không ngừng phát triển đội ngũ các bộ giảng dạy và nghiên cứu có trình đạo chuyên môn cao. Hiện nay, Đội ngũ giảng viên Bộ môn bao gồm hơn 20 cán bộ giảng dạy, trong đó có 2PGS, 4 tiến sỹ (4 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu ngoài nước) và hơn 10 thạc sỹ. 

 

 

Trưởng Bộ Môn
090-6701123
Khoa Điện Điện Tử
Phó khoa Điện - Điện tử
 
 
 
Nghiên cứu sinh Hàn Quốc
 
 
 
Nghiên cứu sinh Australia
 
 
 
Giảng viên
0917731988
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử
 
JoomShaper