TB v/v bảo vệ KLTN HK2 NH 2017-2018

19 June 2018, 12:00 am
Read 1158 times

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK2 NH 2017-2018. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Rate this item
(0 votes)
JoomShaper