Tb v/v bảo vệ KLTN HK1 NH 2017-2018

8 January 2018, 12:00 am
Read 187 times

BM KT Máy Tính - Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử - Viễn Thông HK1 NH 2017-2018. Chi tiết sinh viên xem trong file đính kèm.

 

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

Rate this item
(0 votes)
JoomShaper