Tb danh sách thực hiện DAMH HK1 NH2017-2018

28 September 2017, 12:00 am
Read 945 times

Bộ môn KT MTVT thông báo danh sách toàn bộ sinh viên được đăng ký thực hiện ĐAMH trong HK1 NH 2017-2018 bao gồm những sinh viên trong TKB cứng theo chương trình đào tạo và danh sách sinh viên đã đăng ký trả nợ/ học vượt theo danh sách đính kèm.

BM KT Máy Tính - Viễn Thông

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
JoomShaper