Giảng viên

Ảnh của Liên hệ
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông, Khoa Điện - Điện tử
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0917731988

+ Wireless Communication

+ Convex Optimisation

+ Machine Learning

+ Internet of Things

Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

JoomShaper