Sư phạm kỹ thuật Điện Tử - Truyền Thông

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

A. Kiến thức

 1. Có kiến thức cơ bản, toàn diện về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật công nghệ có liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.
 2. Mô tả quy trình thực hành theo chuẩn nghề quốc gia.
 3. Đánh giá được trình độ đầu vào và nhu cầu, đặc điểm ngành nghề của người học.
 4. Có kiến thức về việc chuẩn bị và triển khai quá trình dạy học chuyên ngành kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

B. Kỹ năng

Kỹ năng về dạy học

 1. Thiết kế dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra.
 2. Tổ chức thực hiện hoạt động dạy học chuyên ngành kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
 3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
 4. Có năng lực thực hành nghề tương đương bậc 3/5 theo chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia.

Kỹ năng về giáo dục

 1. Có khả năng tích hợp các hoạt động giáo dục vào trong quá trình dạy học.
 2. Vận dụng kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng thuyết trình) vào trong hoat động giáo dục nghề nghiệp.

C. Thái độ

 1. Hình thành phẩm chất trính trị và nhân cách nhà giáo.
 2. Xác định đúng vị trí và năng lực nghề nghiệp của mình trong công việc.

D. Khả năng phát triển

 1. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, đáp ứng được sự thay đổi của khoa học kỹ thuật công nghệ trong giáo dục nghề nghiệp.
 2. Học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn và giáo dục nghề nghiệp.
 3. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong giáo dục nghề nghiệp.

E. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

 1. Giáo viên kỹ thuật và dạy nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp và trung học trên toàn quốc.
 2. Cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên toàn quốc.
 3. Cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại các trường và viện nghiên cứu.

Khung chương trình:

 - Chương trình đào tạo khóa 2012

Chương trình đào tạo khóa 2013

Chương trình đào tạo khóa 2014

Chương trình đào tạo khóa 2015

Chương trình đào tạo khóa 2016 trở về sau

 

JoomShaper