Chương trình Nâng cao

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng  cho các kỹ thuật viên kỹ sư đang công tác tại các đơn vị tư vấn-thiết kế, sản xuất, bảo trì,...;các sinh viên, các học viên cao học, các giảng viên đang giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại các cơ sở đào tạo, Khoa Điện-Điện tử tố chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ và bổi dưỡng kỹ năng nhằm đáp ứng các yêu cầu không ngừng nâng cao của các nhà tuyển dụng và thị trường lao động nhân lực cao hiện nay.

Các lớp đào tạo này được mở theo các chuyên ngành do các giảng viên có học vị, có kinh nghiệm thực tế, có uy tín đảm trách. Tài liệu học tập và giảng dạy đảm bảo tính cập nhật, bám sát thực tế, tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành trong và ngoài nước.Số học viên được giới hạn nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ Anh-Việt công nhận trình độ do Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh cấp.

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

JoomShaper