Giới thiệu

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyền thông và máy tính liên quan đến những lĩnh vực công nghệ cao và tác động đến rất nhiều các khía cạnh của cuộc sống nhân loại đồng thời tiếp tục định hình xã hội thông tin của chúng ta. Việc giảng dạy và nghiên cứu tại CCE tập trung vào rất nhiều các lĩnh vực công nghệ liên quan bao gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính, điện tử, hệ thống nhúng, thiết kế hệ thống số, vi điện tử, quang điện tử, xử lý tín hiệu và thông tin. mạng và thông tin di động. Đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực này sẽ mang đến rất nhiều các cơ hội nghề nghiệp cho những kỷ sư tương lai bao gồm kỹ thuật và công nghiệp công nghệ cao, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ môn CCE tại Khoa Điện Điện Tử, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM mang đến một môi trường sáng tạo và khơi nguồn đam mê cho việc nghiên cứu và học tập về công nghệ kỹ thuật máy tính và truyền thông. Bộ môn có đội ngũ giảng viên tài năng và xuất sắc trong công tác đào tạo và nghiên cứu. Chúng tôi được trang bị các phòng Lab và phòng học với các cơ sở vật chất tiên tiến phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Mục đích chính của chúng tôi là chuẩn bị cho các sinh viên để họ trở thành các kỹ sư đủ năng lực đáp ứng như cầu của doanh nghiệp và tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đào tạo xa hơn trong tương lai.

Sứ mạng

01 Hướng đến sự xuất sắc, sự tiến bộ, và sự cách tân trong đào tạo và nghiên cứu

02 Nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho những sinh viên để thay đổi thế giới

02 Tiếp cận các thử thách mang tính toàn cầu và những cơ hội trong khu vực

Mục đích

Trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về công nghệ kỹ thuật máy tính và truyền thông tại Việt Nam và khu vực

Giá trị cốt lõi

01 Academic excellence: through academic rigor, high standards and integrity

02 Success by impact: through creating innovations and teaching students to positively contribute to the world

03 Pioneering: through challenging the status quo and being curious

04 Entrepreneurial: through openness to new ideas, innovation, persistence and efficient execution

05 Inspiring: through inspiring bold dreams, individual betterment and societal progress

06 Nurturing: through fostering the well-being and growth of the ECE family with fairness and inclusiveness

07 Collaborative: through teamwork, interdisciplinary and external partnerships

JoomShaper