Find course that suit you

Course Search

IPCV535601Thị giác máy tính và xử lý ảnh

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
More Detail

MLAI535501Trí tuệ nhân tạo và học máy

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

RDSP535301Xử lý tín hiệu số thời gian thực

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

DICC535201Mã hóa và thông tin số

Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CONS535101Hệ thống và mạng viễn thông

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

SPPR539201Chuyên đề 1 (Nghiên cứu)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Đồ án
More Detail

SRME530126Phương pháp nghiên cứu khoa học

Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

PHIL530219Triết học

Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

IECE130564Nhập môn ngành CNKT ĐT-VT

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Level : Đại học
Instructor : Đỗ Duy Tân (PhD)
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 4.000
Method : Lý thuyết
More Detail
1 7 8 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI