Find course that suit you

Course Search

DLTA537501Lý thuyết học sâu và ứng dụng

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 3
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

DIVS537401Hệ thống Video số

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

WNMS537301Hệ thống di động và mạng vô tuyến

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CCNW537201Mạng truyền thông máy tính

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

FOCS537101Hệ thống thông tin quang

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

WNPS537001Tiêu chuẩn và giao thức mạng vô tuyến

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
More Detail

SPPR539301Chuyên đề 2 (Nghiên cứu)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Đồ án
More Detail

NWAP535401Giao thức và Kiến trúc mạng

Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

DSDS535701Tổng hợp và thiết kế hệ thống số

Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail
1 6 7 8 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI