Find course that suit you

Course Search

MATH130101Toán 1

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học Kỳ 1
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

MTET619101Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ (Ứng dụng)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 3
More Detail

SPPR539001Chuyên đề (Ứng dụng)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Đồ án
More Detail

MTET629401Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ (Nghiên cứu)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 3
More Detail

CDIC535801Phân tích và Thiết kế IC Số CMOS

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

SCDV538001Thiết kế và đánh giá SoC

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

RTES537801Hệ thống nhúng thời gian thực

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CAIC537701Thiết kế IC tương tự CMOS

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

BDIT537601IoT và dữ liệu lớn

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Sau đại học
Semester : Học kỳ 2
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail
1 5 6 7 8 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI