Find course that suit you

Course Search

DLTA437664Lý thuyết học sâu và ứng dụng

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CVIP437564Thị giác máy tính và xử lý ảnh

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

HCIT437464Công nghệ tương tác người – máy

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

NWSP437364Bảo mật mạng và quyền riêng tư

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 3.000
Method : Lý thuyết
More Detail

CAPR469964Khóa luận tốt nghiệp

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 8
Method : Đồ án
More Detail

INTE429364TT Tốt nghiệp

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 2.000
Method : Thực tập
More Detail

COOP428864Chuyên đề Doanh nghiệp (HTN-IoT)

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 2.000
Method : Thực tập
More Detail

SEPR319264Đồ án 2

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 7
Credit : 1.000
Method : Đồ án
More Detail

SEPR319164Đồ án 1

Department : Kỹ thuật Máy tính - Viễn thông
Campus : Cơ sở chính
Level : Đại học
Semester : Học kỳ 6
Credit : 1.000
Method : Đồ án
More Detail
1 2 3 4 9

Search For Courses

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI