Chương trình đào tạo thạc sỹ

KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM được xây dựng theo hai định hướng với mục tiêu đào tạo khác nhau. Hướng nghiên cứu tập trung vào việc phát triển khả năng nghiên cứu mang tính học thuật cho học viên liên quan đến những lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành, yêu cầu người học thực hiện một nghiên cứu độc lập với sự dẫn dắt của người hướng dẫn khoa học và điều kiện bắt buộc để tốt nghiệp là người học phải có bài báo khoa học được công bố. Ngược lại, với hướng ứng dụng người học sẽ được tham gia học các môn học với những kiến thức mang tính ứng dụng thực tiễn. Học viên cũng sẽ thực hiện một đề tài mang tính ứng dụng và bảo vệ luận văn tốt nghiệp nhưng không bắt buộc phải công bố bài báo khoa học.

Định hướng nghiên cứu

Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình

Chương trình đào tạo kỹ thuật viễn thông được thiết kế nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành viễn thông; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực viễn thông và các kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực viễn thông. Chương trình đào tạo hướng đến việc phát triển và đào tào các kỹ sư có khả năng đóng góp vào khoa học và kỹ thuật thông qua nghiên cứu học thuật; có tính trung thực, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp cao.

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có năng lực kỹ thuật để thành công với lĩnh vực đã chọn trong công tác nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp thuộc ngành kỹ thuật viễn thông
 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có các kỹ năng để thực hiện việc phân tích mang tính khoa học một cách độc lập và báo cáo kết quả tại các hội thảo khoa học chuyên ngành hoặc công bố kết quả trong các tạp chí học thuật
 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có năng lực kỹ thuật để thực hiện các nghiên cứu cấp cao hơn ở trình độ tiến sỹ trong kỹ thuật viễn thông hoặc lĩnh vực liên quan và theo đuổi việc học tập suốt đời

Chuẩn đầu ra chương trình

 • Có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng và nâng cao trong khoa học, toán và các nguyên lý kỹ thuật để thực hiện phân tích và tổng hợp các vấn đề kỹ thuật
 • Có khả năng hình thành, phân tích, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực chuyên môn như xử lý tín hiệu, viễn thông, trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng, IoT.
 • Có khả năng sử dụng các kỹ thuật phân tích số,các phương pháp phân tích và thiết kế trên máy tính, và các công cụ kỹ thuật hiện đại trong quá trình giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng giao tiếp thông tin kỹ ở mức thành thạo, có khả năng trình bày báo cáo chuyên ngành và viết các bản thảo học thuật xuất bản trong các tạp chí bình duyệt;
 • Thể hiện vai trò quan trọng trong nghiên cứu và phát triển kỹ thuật dẫn đến những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kỹ thuật và công nghệ.
 • Thể hiện tính trung thực, có phẩm chất tốt và có đạo đức nghề nghiệp cao

Định hướng ứng dụng

Mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình

Chương trình đào tạo kỹ thuật viễn thông được thiết kế nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành viễn thông; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực viễn thông và các kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực viễn thông. Chương trình đào tạo hướng đến việc phát triển và đào tào các kỹ sư có khả năng đóng góp vào khoa học và kỹ thuật thông qua nghiên cứu học thuật; có tính trung thực, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp cao.

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có năng lực kỹ thuật để thành công với lĩnh vực đã chọn trong công tác nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp thuộc ngành kỹ thuật viễn thông
 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có các kỹ năng để thực hiện việc phân tích mang tính khoa học một cách độc lập và báo cáo kết quả tại các hội thảo khoa học chuyên ngành hoặc công bố kết quả trong các tạp chí học thuật
 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Viễn thông có năng lực kỹ thuật để thực hiện các nghiên cứu cấp cao hơn ở trình độ tiến sỹ trong kỹ thuật viễn thông hoặc lĩnh vực liên quan và theo đuổi việc học tập suốt đời

Chuẩn đầu ra chương trình

 • Có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng và nâng cao trong khoa học, toán và các nguyên lý kỹ thuật để thực hiện phân tích và tổng hợp các vấn đề kỹ thuật
 • Có khả năng hình thành, phân tích, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực chuyên môn như xử lý tín hiệu, viễn thông, trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhúng, IoT.
 • Có khả năng vận dụng các công nghệ hiện thời và sử dụng các công cụ và phương pháp hiện đại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. dụng các kỹ thuật phân tích số,các phương pháp phân tích và thiết kế trên máy tính, và các công cụ kỹ thuật hiện đại trong quá trình giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng chứng tỏ các kỹ năng lãnh đạo trong công việc, thực hiện chức năng một cách chuyên nghiệp trong thế giới cạnh tranh toàn cầu và giao tiếp các kết quả kỹ thuật một cách hiệu quả.
 • Nhận thức sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật đến bối cảnh đạo đức, kinh tế, xã hội, môi trường và toàn cầu, bao gồm các yếu tố chính trị, sức khỏe, an toàn, sản xuất chế tạo và phát triển bền vững.
 • Thể hiện tính trung thực, có phẩm chất tốt và có đạo đức nghề nghiệp cao

Các khóa học trong chương trình đào tạo

Chương trình mang đến cho người học những cơ hội rất đa dạng trong tương lai: từ nghiên cứu tại công ty, viện nghiên cứu, trường đại học, cho đến việc chuẩn bị để người học theo đuổi các chương trình nghiên cứu sinh sau này. Mục đích cuối cùng là đặt người học vào vị trí để trở thành các nhà sáng tạo kỹ thuật và nhà phát triển công nghệ hàng đầu. Chương trình đào tạo cung cấp cho người học cơ hội học tập và nghiên cứu các chủ đề như thông tin vô tuyến, xử lý tín hiệu, hệ thống nhúng và VLSI, mạng máy tính viễn thông, xử lý dữ liệu, và trí tuệ nhân tạo. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng vận dụng các công nghệ cốt lõi vào trong các lĩnh vực chuyên ngành đã chọn liên quan đến kỹ thuật viễn thông. Thông qua việc phát triển tư duy phân tích và tiếp thu các kỹ năng liên quan đến các công cụ kỹ thuật, người học có khả năng phân tích, thiết kế và thực hiện các giải pháp để giải quyết các thách thức kỹ thuật trong thực tiễn.

Khóa học bắt buộc

Khóa học tự chọn

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI