Tuyển dụng kỹ sư thiết kế Vi mạch tại Synopsys

Hiện tại Synopsys đang cần tuyển các bạn mới tốt nghiệp ngành điện tử – viễn thông, kỹ thuật máy tính cho các vị trí Layout design và circuit design của công ty. 

Cả 2 việc này dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp, công ty sẽ đào tạo thêm 6 tháng nếu được lựa chọn.

Thông tin chi tiết:

  1. R&D Engineer
  2. ASIC, Layout Design Engineer

Bộ môn Kỹ thuật Máy Tính – Viễn thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI