Thông báo v/v bảo vệ KLTN HK1NH2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN -ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 012 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v: bảo vệ khóa luận tốt nghiệp HK2/2018-2019)

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính- Viễn Thông thông báo lịch trình phản biện và bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên ngành CNKT Điện Tử – Truyền Thông và Máy Tính như sau:

1.    LỊCH TRÌNH

 • Sinh viên nộp báo cáo KLTN có phiếu nhận xét của GVHD đã ký xác nhận lên hệ thống nộp luận văn của BM từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2019
 • Thời gian phản biện trên hệ thống ethesis: 26/12/2019 – 31/12/2019
 • Thời gian chỉnh sửa theo ý kiến phản biện và nộp lại báo cáo: 01/01/2020 – 04/01/2020
 • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 7h30-16h30 ngày 06-08/01/2020

2.    THỰC HIỆN

 • SV liên hệ và gửi “Phiếu nhận xét khóa luận tốt nghiệp” (Đính kèm theo thông báo này) cho giáo viên hướng dẫn (HD) để ghi nhận xét và xác nhận về điều kiện được nộp báo cáo.
 • SV chỉnh sửa theo góp ý của HD sau đó gửi file định dạng pdf lên hệ thống nộp luận văn trực tuyến Ethesis của BM tại địa chỉ: http://cce.hcmute.edu.vn/thesis/openconf.php

Lưu ý:

 • File nộp lên hệ thống phải có bản scan “Phiếu nhận xét khóa luận tốt nghiệp” có chữ ký xác nhận của HD.
 • Sinh viên tự tạo tài khoản và điền đầy đủ các thông tin của các thành viên thực hiện đề tài. Tên đề tài đặt theo cấu trúc sau: MSSV1&MSSV2_Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

Ví dụ: 09119021&0911921_Thiết kế hệ thống điều khiển tòa nhà

(Tên luận văn viết bằng chữ in thường và có dấu)

 • Giáo viên phản biện (PB) nhận xét và đánh giá báo cáo trực tuyến trên hệ thống online Ethesis.
 • SV nhận nhận xét PB trên hệ thống Ethesis và chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của PB và nộp lại báo cáo lên hệ thống sau khi chỉnh sửa.
 • PB sẽ xem xét các chỉnh sửa của SV về mức độ đáp ứng yêu cầu và đưa ra quyết định về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho SV báo cáo KLTN trước hội đồng. Trường hợp PB không đồng ý thì ghi rõ lý do trong phần nhận xét. Ban chủ nhiệm BM sẽ xem xét, đánh giá lại và đưa ra quyết định cuối cùng.
 • Các biểu mẫu liên quan đến KLTN, sinh viên tải về từ mục Biểu mẫu của Sinh viên tại Website của BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông*. Các ý kiến thắc mắc liên hệ BM qua email: cce@hcmute.edu.vn để được giải đáp.

Lưu ý: Sinh viên phải theo dõi thường xuyên Website của BM cập nhật kế hoạch bảo vệ và danh sách hội đồng. Những báo cáo được phát hiện vi phạm đạo văn sẽ không được phép bảo vệ. Bộ môn không giải quyết các trường hợp SV không thực hiện theo đứng lịnh trình đã thông báo.

                                                                                                            Trưởng Bộ Môn

                                                                                                 PGS.TS. PHAN VĂN CA