Thông báo nộp lưu chiểu báo cáo KLTN HK1 NH2019-2020

Căn cứ quy định theo quy định nộp lưu chiểu quyển báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho thư viện, Bộ môn KT Máy tính Viễn thông thông báo, các sinh viên đã bảo vệ thành công LVTN ngày 09/01/2020 phải hoàn tất các yêu cầu sau:

1. Chỉnh sửa nội dung cuốn LVTN theo yêu cầu của giáo viên phản biện và hội đồng sau đó upload lại file.Zip (bao gồm: pdf + source code + file ppt thuyết trình) lên website của Bộ môn (link: http://cce.hcmute.edu.vn/thesis/openconf.php )

2. Nộp quyển báo cáo lưu chiểu tại thư viện bao gồm: 01 cuốn luận văn tốt nghiệp đóng bìa mạ vàng (theo mẫu của Bộ môn)+ 01 đĩa CD ghi nội dung của cuốn LVTN bao gồm nhãn đĩa (theo quy định của nhà trường).

– Thời gian nộp: 10h00 – 16h00 ngày 28/03/2020

– Địa điểm nộp: Phòng Lab IoT C302 (Tòa nhà C)

Quá thời hạn trên nếu Sinh viên không nộp kịp có thể liên hệ nộp trực tiếp tại thư viên nhà trường.

Mọi thắc mắc SV liện hệ GV. Phan Văn Ca qua email: capv@hcmute.edu.vn

BM KT Máy Tính – Viễn Thông

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI