Tb v/v đăng ký TTTN HK2 NH2020-2021

Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2020-2021 cho sinh viên ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Vi Mạch – Viễn Thông) và ngành CNKT Máy Tính như sau:

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 26/02/2021
Thời gian hoàn thành: Đến hết HK2 NH2020-2021 (Tính cả thời gian thi học kỳ) theo lịch PĐT
Thời gian thực tập: Tối thiểu 4 tuần.
Sinh viên đăng ký theo mẫu bên dưới.
BM KT MT-VT

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI