Tb v/v đăng ký tên đề tài KLTN

Để hoàn thành việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp (KLTN) học kỳ 2 năm học 2020-2021 với phòng đào tạo, bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông yêu cầu tấc cả các sinh viên đang thực hiện KLTN bổ sung tên đề tài đã đăng ký thực hiện với giảng viên hướng dẫn TẠI ĐÂY

Thời gian thực hiện đến hết ngày 15/04/2021.

BM Kỹ thuật Máy Tính-Viễn Thông

 

 

 

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI