TB lịch bảo vệ KLTN HK1 NH2022-2023

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo kế hoạch nộp và bảo vệ KLTN HK1NH2021-2022. Chi tiết sinh viên xem TẠI ĐÂY.