TB lịch bảo vệ KLTN HK1 NH2019-2020

BM Kỹ thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo lịch bảo vệ KLTN cho các ngành CNKT Điện Tử, Truyền Thông; SPKT Điện Tử, Truyền Thông và CNKT Máy Tính như sau:

  • Thời gian bảo vệ: 7h30-14h30 ngày 09/01/2019
  • Địa điểm: Theo danh sách hội đồng BM sẽ thông báo sau.
  • Chuẩn bị: Mỗi nhóm chuẩn bị 2 cuốn báo cáo đầy đủ in gáy xoắn, 05 cuốn báo cáo tóm tắt khổ A5; 01 poster;  slide trình chiếu; một biên bản hội đồng và 06 phiếu đánh giá dành cho 06 thành viên hội động ứng với mỗi sinh viên trong nhóm. Biểu mẫu sẽ được gửi kèm trong thông báo sau.

Thông tin chi tiết về các hội đồng bảo vệ BM sẽ gửi đến cho các nhóm trong thông báo tiếp theo.

Trưởng BM

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI