TB danh sách thực hiện đồ án tốt nghiệp HK1 NH2021-2022

Bộ môn thông dánh danh sách sinh viên đăng ký thực hiện và giảng viên phụ trách hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  • Danh sách thực hiện, sinh viên xem TẠI ĐÂY
  • Thời gian thực hiện 15 tuần (Bắt đầu từ ngày 13/09/2021)
  • Sinh viên liên hệ và thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách

BỘ MÔN KT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI