TB danh sách thực hiện Đồ án môn học HK1 NH2021-2022

Bộ môn thông báo danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn thực hiện các đồ án môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  • Danh sách sinh viên thực hiện: DAMH1-KTMT, DAMH2-KTMT, DAMH1-DTVT, DAMH2-DTVT
  • Thời gian thực hiện 15 tuần (Tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 13/09/2021)
  • Sinh viên liên hệ và thực hiện theo sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách được phân công.

BỘ MÔN KỸ THUẬT-MÁY TÍNH VIỄN THÔNG

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI