TB danh sách thực hiện Đồ án 1, 2 HK1 NH2022-2023

Bộ môn KT Máy Tính – Viễn Thông thông báo việc thực hiện các đồ án 1, 2 HK1 NH2022-2023:

BCN BM KT Máy Tính – Viễn Thông

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI