Tb danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1 NH2022-2023

Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo:

  • Danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1 NH2022-2023: XEM TẠI ĐÂY
  • Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài trong tuần đầu tiên (12-17/09/2022).
  • Thời gian thực hiện: 15 tuần tính từ tuần đầu tiên nhận đề tài.
  • Sau khi nhận đề tài sinh viên phải cập nhật tên đề tài vào liên kết trên trước 24/09/2022.
  • Sinh viên lưu ý quy định về đạo văn trong KLTN của nhà trường khi thực hiện viết báo cáo KLTN.

BCN BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI