TB danh sách nộp KLTN HK2 NH2023-2024

Kết thúc thời gian nộp KLTN HK2 NH2023-2024, bộ môn ghi nhận được 125 sinh viên đăng ký và nộp báo cáo KLTN để phản biện và bảo vệ trước hội đồng. Ngoài ra BM cũng ghi nhận 03 sinh viên có đăng ký lên hệ thống nhưng không nộp báo cáo KLTN và sẽ không được bảo vệ. Thời gian bảo vệ và danh sách hội đồng chính thức BM sẽ thông báo sau.

Danh sách chi tiết sinh viên xem TẠI ĐÂY

Trường hợp sinh viên phát hiện có sai sót trong dữ liệu thì phản hồi về địa chỉ mail capv@hcmute.edu.vn trước ngày 12/06/2024.

BM KT Máy Tính-Viễn Thông