T/b nộp báo cáo KLTN HK2 NH 2019-2020

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông thông báo về việc nộp lưu chiểu quyển báo cáo KLTN:

Sinh viên đã bảo vệ KLTN ngày 20/08/2020 chuẩn bị nộp quyển báo cáo để lưu chiểu theo quy định của nhà trường như sau:

  1. Sinh viên chỉnh sửa nội dung báo cáo KLTN theo yêu cầu của phản biện và hội đồng sau đó đóng gói vào một thư mục có tên KLTN-MSSV (Trong đó MSSV là mã số sinh viên của đại diện nhóm nộp báo cáo KLTN trên hệ thống ethesis. Nội dung các file trong thư mục bao gồm: báo cáo ( *.pdf), thuyết trình (*pptx) và mã nguồn, …). Sinh viên nén lại theo định dạng file *.zip và nộp lên hệ thống ethesis của BM  (http://cce.hcmute.edu.vn/thesis/openconf.php )
  2. Nộp bản cứng quyển báo cáo và đĩa CD để lưu trữ tại thư viện theo quy định: Sinh viên nộp 01 cuốn báo cáo đóng bìa mạ vàng + 01 đĩa CD có nhãn đĩa theo quy định của nhà trường chứa dữ liệu là các file trong thư mục ở trên. Mẫu sinh viên xem trong file hướng dẫn viết báo cáo KLTN trên website BM.
  • Thời gian nộp: 9h00 – 11h00 ngày 10/09/2020
  • Địa điểm nộp: Phòng Lab IoT C302 (Tòa nhà C)

Trường hợp sinh viên không nộp được theo thời gian biểu trên có thể liên hệ Thầy Quang Phúc (email: phuctq@hcmute.edu.vn) để được hỗ trợ.

BM KT Máy Tính – Viễn Thông

Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông

Khu C Khoa Điện – Điên tử
Trường Đại học SPKT TP.HCM
01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
Thành Phố Hồ Chí Minh
cce@hcmute.edu.vn

Mon – Fri 7:00A.M. – 6:00P.M.

Mạng xã hội

Liên hệ

English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI