September 14, 2022

Day

Bộ môn KT Máy Tính – Viễn Thông thông báo việc thực hiện các đồ án 1, 2 HK1 NH2022-2023: Danh sách thực hiện và giảng viên hướng dẫn: NGÀNH CNKT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (VI MẠCH-VIỄN THÔNG) và NGÀNH CNKT MÁY TÍNH Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài...
Read More
Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo: Danh sách sinh viên thực hiện KLTN HK1 NH2022-2023: XEM TẠI ĐÂY Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn để nhận đề tài trong tuần đầu tiên (12-17/09/2022). Thời gian thực hiện: 15 tuần tính từ tuần đầu tiên nhận đề tài. Sau...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI