November 23, 2021

Day

Bộ môn KT Máy Tính-Viễn Thông thông báo, các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đề tài KLTN HK1 NH2021-2022 cập nhật tên đề tài vào đường link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwUJFK1_4sE2qkYpgpY04uUqNxKvYnXp/edit#gid=1709390509 Thời hạn chót: Hết ngày 25/11/2021 Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng email sinh viên mới được quyền cập nhật. BM...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI