August 30, 2021

Day

Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2021-2022 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong lịch cứng TKB) ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và ngành CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 05/09/2021Thời...
Read More
Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo lịch đăng ký và thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp chi sinh viên các khóa thuộc ngành CNKT Điện Tử – Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 05/09/2021...
Read More
Bộ môn thông báo lịch đăng ký đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên đăng ký ngoài tiến độ (Không có trong thời khóa biểu cứng) các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Viễn Thông-Vi Mạch) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký:...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI