February 4, 2021

Day

Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2020-2021 cho sinh viên ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Vi Mạch – Viễn Thông) và ngành CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 26/02/2021Thời gian hoàn thành: Đến hết HK2 NH2020-2021 (Tính cả...
Read More
Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo lịch đăng ký và thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp chi sinh viên các khóa thuộc ngành CNKT Điện Tử – Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Vi Mạch – Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết...
Read More
Bộ môn thông báo đăng ký bổ sung đồ án môn học 1, 2 cho sinh viên các ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông, CNKT Điện Tử-Viễn Thông (Chuyên ngành Vi Mạch-Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/02/2020 Thời gian...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI