March 9, 2020

Day

Bộ môn KT Máy Tính – Viễn Thông thông báo v/v thực hiện khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành CNKT Máy Tính và CNKT Điện Tử – Viễn Thông (Hướng Viễn Thông) các khóa như sau; Danh sách sinh viên đăng ký thực hiện và giảng viên hướng dẫn xem tại đây: Danh...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI