September 9, 2019

Day

BM Kỹ Thuật Máy Tính – Viễn Thông thông báo danh sách sinh viện thực hiện KLTN HK1 NH 2019-2020. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn trong tuần 09-14/09/2019 để đăng ký đề tài. Thời gian thực hiện KLTN HK1 NH2019-2020 là 15 tuần. Sinh viên xem chi tiết TẠI ĐÂY BM KT...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI