September 3, 2019

Day

Bộ môn thông báo lịch đăng ký Thực tập tốt nghiệp HK1 NH 2019-2020 cho sinh viên ngành (SP) CNKT Điện Tử, Truyền Thông (Chuyên ngành Vi Mạch – Viễn Thông) và ngành CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 08/09/2019Thời gian hoàn thành: Đến hết HK1 NH2019-2020 (Tính cả...
Read More
Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính-Viễn Thông thông báo lịch đăng ký và thực hiện Khóa Luận Tốt Nghiệp chi sinh viên các khóa thuộc ngành CNKT Điện Tử – Truyền Thông (Chuyên ngành Vi Mạch – Viễn Thông) và CNKT Máy Tính như sau: Thời gian đăng ký: 03-07/09/2019Thời gian thực hiện: 09/09/2019-21/12/2019Thời gian...
Read More
English EN ភាសាខ្មែរ KM ພາສາລາວ LO Tiếng Việt VI